Türkçe  English | CNC Takım Tezgahları | Talaşlı İmalat

İnsan Kaynakları

İK Politikamız

İK Politikamız

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip çalışanları aramıza katmak.
  • Tüm çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamak.
  • Çalışanlarımıza fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ortamı sağlamak.
  • Çalışan verimliliğini arttırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici bir katılımcı yönetim politikası izlemek.
  • Çalışanlarımızın ücretini en az asgari ücrete denk gelecek şekilde belirlemek. Çalışanlarımıza detaylı bir bordro ile aylık kazançlarını ve yasal kesintilerini açıklamak.
  • Çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirler almak, sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek, her zaman içilebilir suya erişimi garanti etmek.